Přeskočit navigaci

Technik požární signalizace

Charakteristika

Technik požární signalizace provádí montáž, uvedení do provozu, kontrolu a servis elektrické požární signalizace.

Činnosti

  • Funkční zkoušky a programování těchto systémů.
  • Instalace kabelových rozvodů.
  • Koordinační funkční zkoušky včetně návazných zařízení.
  • Montáže a oživování elektrické požární signalizace.
  • Opravy, údržba a servis systémů elektrické požární signalizace.
  • Připojování monitorovaných a ovládaných zařízení.
  • Připojování ústředen na zařízení dálkového přenosu (ZDP), dohledová poplachová a přijímací centra (DPPC, PCO).

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
7421 - Mechanici a opraváři elektronických přístrojů 26 436 27 428
74210 - Mechanici a opraváři elektronických přístrojů 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání