Přeskočit navigaci

Technik poplachových systémů

Charakteristika

Technik bezpečnostních systémů provádí montáž uvedení do provozu, kontrolu a servis poplachových, kamerových, přístupových, komunikačních, signalizačních a řídících systémů souvisejících s ochranou majetku a osob proti krádežím a v případu tísně.

Činnosti

  • Funkční zkoušky a programování poplachových systémů.
  • Instalace kabelových rozvodů.
  • Montáže a oživování audio a video dveřních systémů a systémů přivolání pomoci.
  • Montáže a oživování kamerových systémů (CCTV).
  • Montáže a oživování poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů (PZTS).
  • Montáže a oživování přístupových a docházkových systémů vč. biometrie (ACS).
  • Opravy, údržba a servis poplachových systémů.
  • Připojování ústředen na dohledová poplachová a přijímací centra (DPPC, PCO).

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
7421 - Mechanici a opraváři elektronických přístrojů 26 436 27 428
74210 - Mechanici a opraváři elektronických přístrojů 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání