Přeskočit navigaci

Technik bezpečnostních systémů

Charakteristika

Technik bezpečnostních systémů provádí montáž, uvedení do provozu, kontrolu a servis poplachových, kamerových, přístupových, komunikačních, signalizačních a řídicích systémů souvisejících s ochranou majetku a osob proti krádežím vloupáním, s ochranou proti požáru a v případu tísně.

Činnosti

  • Instalace slaboproudých rozvodů včetně kabeláže s požární odolností.
  • Montáž a zprovoznění elektrické požární signalizace (ústředna, detektory, hlásiče, sirény aj.) a autonomní detekce požáru.
  • Montáž a zprovoznění poplachových, kamerových, přístupových a komunikačních systémů souvisejících s bezpečností.
  • Opravy, údržba, servis a funkční zkoušky těchto systémů.
  • Připojení ústředen na zařízení dálkového přenosu, dohledová poplachová a přijímací centra.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.