Přeskočit navigaci

Auditor kvality

Charakteristika

Auditor kvality prověřuje fungování systémů managementu kvality organizací v souladu s platnými normami ISO, případně s podnikovými zásadami, standardy a směrnicemi a specifickými požadavky zákazníků.

Činnosti

  • Kontrolování účinnosti přijatých opatření.
  • Plánování činnosti auditu podle specifických podmínek auditované, případně auditní organizace.
  • Re-auditní činnost.
  • Sdělování výsledků auditu a navrhování doporučení.
  • Vedení dokumentace o průběhu auditu podle stanovených metodik.
  • Vyhodnocování shromážděných nálezů z auditu a jejich srovnávání s kritérii auditu.
  • Zpracování závěrečných zpráv z auditu.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2141 - Specialisté v oblasti průmyslového inženýrství a v příbuzných oblastech 37 563 34 775
21412 - Specialisté v oblasti kvality a certifikace systémů řízení (ISO) 40 823 35 340

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání