Přeskočit navigaci

Technolog konzervování a restaurování

Charakteristika

Technolog konzervování a restaurování se podílí na průzkumu, navržení a provedení zásahu konzervace, restaurování a preparování předmětů přírodního a kulturního dědictví.

Činnosti

  • Analýza možností komplexního analytického průzkumu předmětů přírodního a kulturního dědictví.
  • Monitoring a analýza technologických postupů aplikovaných a aplikovatelných v oblasti péče o přírodní a kulturní dědictví.
  • Podíl na tvorbě koncepce péče o přírodní a kulturní dědictví v rámci problematiky konzervace, restaurování a preparování.
  • Podpora společných aktivit a koordinace rozvoje spolupráce konzervátorů a restaurátorů a preparátorů napříč přírodními a společenskými vědami.
  • Výměna a předávání vědeckých poznatků za účelem neustálé inovace výukových programů z oblasti péče o přírodní a kulturní dědictví.
  • Výzkum, plánování, vytváření a realizace vhodných technologických postupů v rámci procesu konzervace, restaurování a preparování předmětů přírodního a kulturního dědictví.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2651 - Výtvarní umělci 00 21 675
26514 - Umělečtí restaurátoři 00 21 045

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.