Přeskočit navigaci

Památkář krajinář

Charakteristika

Památkář krajinář odborně zabezpečuje komplexní péči o památky zahradního umění. Zjišťuje, shromažďuje, třídí a vyhodnocuje poznatky o konkrétním historickém objektu, souboru nebo areálu památky zahradního umění nebo o vegetačních prvcích památkově chráněných a historicky cenných území. Provádí dokumentaci památek zahradního umění, zahradních staveb a areálů. Formuluje zjištěné poznatky a názor na budoucí zacházení s památkou zahradního umění.

Činnosti

 • Dokumentace památek zahradního umění, zahradních staveb a areálů, souborů staveb a jejich částí.
 • Dokumentace vegetačních prvků územních celků, chráněných území a jejich částí.
 • Evidence a dokumentace fondu památek zahradního umění.
 • Koordinace odborných průzkumů památek zahradního umění a jejich souborů.
 • Odborná a metodická pomoc spolupracujícím institucím.
 • Ochrana památkového fondu a příprava podkladů pro regeneraci památek zahradního umění.
 • Poradenská činnost a zpracování expertiz.
 • Prezentace památkového fondu a výsledků památkové péče v oboru památek zahradního umění.
 • Průběžné doplňování odborných znalostí.
 • Tvorba vysoce specializovaných elaborátů.
 • Uplatňování požadavků památkové péče ve stavebním a územním řízení.
 • Vyhodnocení výsledků průzkumných prací.
 • Zapojení do mezinárodních organizací a projektů v oblasti ochrany a poznávání památek zahradního umění.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2633 - Filozofové, historici a politologové 30 881 25 007
26330 - Filozofové, historici a politologové 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání