Přeskočit navigaci

Architekt výstav a expozic

Charakteristika

Architekt výstav a expozic navrhuje výtvarně prostorovou koncepci a prováděcí projekt výstavy nebo expozice komerčního či nekomerčního charakteru.

Činnosti

  • Autorský dozor při realizaci projektu.
  • Prověření exponátové náplně výstavy z hlediska prostorové použitelnosti exponátů a vnitřních vztahů.
  • Vedení realizační skupiny pracovníků.
  • Vytvoření výtvarně prostorového konceptu výstavy v návaznosti na scénáristické zadání do konkrétního interiéru či exteriéru.
  • Zpracování projektu výstavy včetně technického řešení, s ohledem na dodržení norem platné legislativy.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2161 - Stavební architekti 00 31 027
21610 - Stavební architekti 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání