Přeskočit navigaci

Cukrovinkář

Charakteristika

Cukrovinkář zpracovává základní suroviny, polotovary a přísady na čokoládové a nečokoládové výrobky. Hotové výrobky balí, skladuje a expeduje.

Činnosti

 • Balení výrobků.
 • Dávkování a tvarování hmot na čokoládové a nečokoládové výrobky.
 • Expediční a hygienicko-sanitační práce.
 • Odběr vzorků pro laboratorní analýzy, kontrola kvality surovin, polotovarů a hotových výrobků.
 • Příjem, kontrola a skladování surovin a pomocného materiálu.
 • Příprava a výroba hmot na čokoládové a nečekoládové výrobky.
 • Řízení a obsluha výrobních linek a zařízení v cukrovinkářské výrobě.
 • Skladování, uchovávání výrobků.
 • Specifické úpravy cukrovinkářských surovin a hmot např. kandýrováním, zjemňováním, máčením, mícháním, dražováním a leštěním.
 • Testování kvality výrobků pomocí odpovídajícího testovacího vybavení a testovacích postupů i během výrobního procesu.
 • Vedení technologických záznamů.
 • Vytváření receptur a výrobních postupů a navrhování složitějších cukrovinkářských výrobků.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání