Přeskočit navigaci

Zlatník a klenotník

Charakteristika

Zlatník a klenotník navrhuje, vyrábí a opravuje šperky, galanterní výrobky a ozdobné předměty z drahých kovů.

Činnosti

 • Čtení a vyhodnocování výkresů, plánů a technických pokynů a jejich přenesení na materiál.
 • Jednoduché opravářské a údržbářské práce na nástrojích a strojích.
 • Leštění, leptání, emailování, smaltování, matování a rytí vyrobených šperků.
 • Opravy šperků a klenotů, včetně zhotovování chybějících částí.
 • Pořízení návrhů pro určení a dodání tvaru šperkům, galanterním výrobkům a ozdobným předmětům z drahých kovů v měřítku odpovídajícím originálu.
 • Přijmutí zakázky od klienta, navržení postupu zhotovení zlatnických a klenotnických prací a následné předání hotové práce.
 • Příprava materiálů a pracovních nástrojů.
 • Spolupráce s rytcem, brusičem a zasazovačem drahých kamenů dle potřebného postupu na zakázce.
 • Výběr materiálů a pracovních postupů a použití nástrojů a strojů pro opracování a zpracování drahých kovů a zpracování drahokamů.
 • Vystavování a nabízení šperků.
 • Zhotovení obrub pro drahokamy a vsazování drahokamů do nich.
 • Zhotovení šperků opracováním kovů a spojení jednotlivých dílů pájením, svařováním, nýtkováním a lepením.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
73130 - Klenotníci, zlatníci a šperkaři 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání