Přeskočit navigaci

Umělecký pozlacovač

Charakteristika

Umělecký pozlacovač pozlacuje umělecké předměty z různých materiálů, provádí pozlacovačské práce a konzervaci uměleckých předmětů a historických památek včetně lakování a polychromie.

Činnosti

  • Konečná úprava uměleckořemeslných výrobků.
  • Přijmutí zakázky od klienta a navržení postupu zhotovení pozlacovačckých prací a následné předání hotové práce.
  • Příprava a úprava surovin a materiálů.
  • Příprava uměleckořemeslného záměru, studium podkladů, zpracování výtvarného návrhu a technické dokumentace.
  • Restaurování a konzervace uměleckořemeslných předmětů a historických památek.
  • Spolupráce s uměleckým truhlářem, štukatérem nebo kovářem dle zadané zakázky.
  • Volba materiálu a pracovních postupů pro zhotovení uměleckořemeslného výrobku.
  • Vytvoření uměleckořemeslného výrobku ručně nebo s použitím nástrojů.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
73130 - Klenotníci, zlatníci a šperkaři 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání