Přeskočit navigaci

Zasazovač drahých kamenů

Charakteristika

Zasazovač drahých kamenů navrhuje způsoby zasazování a zasazuje drahé kameny do nových šperků, galanterních a ozdobných předmětů z drahých kovů a provádí jejich opravy.

Činnosti

  • Oprava, obnova, údržba a rekonstrukce šperků při použití historických technik zasazování kamenů.
  • Přijmutí zakázky od klienta a navržení postupu zhotovení zasazovačských prací a následné předání hotové práce.
  • Příprava materiálů a pracovních nástrojů.
  • Spolupráce s brusičem a rytcem drahých kamenů dle druhu zadané práce.
  • Stanovení proveditelnosti zasazení a rozhodnutí o způsobu upevnění předmětu při zasazení.
  • Zasazení kamenů do drahých kovů různými technikami včetně dokončovacích prací uměleckořemeslné povahy.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
73130 - Klenotníci, zlatníci a šperkaři 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání