Přeskočit navigaci

Brusič drahých kamenů

Charakteristika

Brusič drahých kamenů brousí přírodní a syntetické drahé kameny pro další klenotnické zpracování a uměleckořemeslné zpracování podle výtvarných návrhů.

Činnosti

  • Čtení a vyhodnocení výkresů, plánů a technických pokynů a jejich přenesení na materiál.
  • Jednoduché opravářské práce na nástrojích a jejich výroba podle individuální potřeby.
  • Konečná úprava uměleckořemeslného výrobku.
  • Přijmutí zakázky od klienta a navržení postupu zhotovení brusičských prací a následné předání hotové práce.
  • Rozlišení brusných a leštících hmot a jejich použití podle tvrdosti broušeného materiálu.
  • Spolupráce s rytcem drahých kamenů na přípravě pro finální zhotovení zakázky.
  • Stanovení pracovních postupů pro opracování a zpracování drahých kamenů dle požadavku zákazníka.
  • Tvorba výtvarných návrhů v měřítku odpovídajícím originálu.
  • Výběr a příprava materiálů a pracovních nástrojů.
  • Vytvoření uměleckořemeslného výrobku ručně nebo s použitím nástrojů.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Correction warning: Write permissions are required on the defined temp directory for the chart image file to be created. To enable you to view the chart this has defaulted to streaming which has a high performance cost over the file based system. Please resolve your permissions issue for this warning to be removed. For more information, please see this kb: http://dotnetcharting.com/kb/article.aspx?id=10018
Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
73130 - Klenotníci, zlatníci a šperkaři 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání