Přeskočit navigaci

Brusič drahých kamenů

Charakteristika

Brusič drahých kamenů brousí přírodní a syntetické drahé kameny pro další klenotnické zpracování a uměleckořemeslné zpracování podle výtvarných návrhů.

Činnosti

  • Čtení a vyhodnocení výkresů, plánů a technických pokynů a jejich přenesení na materiál.
  • Jednoduché opravářské práce na nástrojích a jejich výroba podle individuální potřeby.
  • Konečná úprava uměleckořemeslného výrobku.
  • Přijmutí zakázky od klienta a navržení postupu zhotovení brusičských prací a následné předání hotové práce.
  • Rozlišení brusných a leštících hmot a jejich použití podle tvrdosti broušeného materiálu.
  • Spolupráce s rytcem drahých kamenů na přípravě pro finální zhotovení zakázky.
  • Stanovení pracovních postupů pro opracování a zpracování drahých kamenů dle požadavku zákazníka.
  • Tvorba výtvarných návrhů v měřítku odpovídajícím originálu.
  • Výběr a příprava materiálů a pracovních nástrojů.
  • Vytvoření uměleckořemeslného výrobku ručně nebo s použitím nástrojů.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
73130 - Klenotníci, zlatníci a šperkaři 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání