Přeskočit navigaci

Rytec drahých kamenů

Charakteristika

Rytec drahých kamenů vytváří rytiny do drahých kamenů všemi technikami podle výtvarných návrhů.

Činnosti

  • Čtení a vyhodnocení výkresů, plánů a technických pokynů a jejich přenesení na materiál.
  • Jednoduché opravářské práce na nástrojích a jejich výroba podle individuální potřeby.
  • Konečná úprava uměleckořemeslného výrobku.
  • Přijmutí zakázky od klienta a navržení postupu zhotovení ryteckých prací a následné předání hotové práce.
  • Rozlišení brusných a leštících hmot a jejich použití podle tvrdosti broušeného materiálu.
  • Spolupráce s brusičem drahých kamenů na přípravě pro finální zhotovení zakázky.
  • Stanovení pracovních postupů pro opracování a zpracování drahých kamenů.
  • Tvorba výtvarných návrhů v měřítku odpovídajícím originálu.
  • Výběr a příprava materiálů a pracovních nástrojů.
  • Vytvoření uměleckořemeslného výrobku ručně nebo s použitím nástrojů.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
73130 - Klenotníci, zlatníci a šperkaři 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání