Přeskočit navigaci

Korektor ve vydavatelství

Charakteristika

Korektor ve vydavatelství upravuje texty z hlediska jejich soudobé jazykové správnosti, čistoty, terminologie a stylistiky a dodržuje pravidla typografické čistoty tištěných i elektronických textů.

Činnosti

  • Opravy a úpravy textu z hlediska jazykové správnosti.
  • Porovnání předložených textů s rukopisy a provádění jejich oprav.
  • Příjem textových a obrazových podkladů pro korektury za pomoci příslušných textových editorů a elektronických médií.
  • Spolupráce a konzultace s autory při stylistických úpravách textu.
  • Spolupráce při tvorbě nových termínů při překladech z cizího jazyka.
  • Spolupráce s technickými redaktory při návrhu technické úpravy textů.
  • Úpravy textů po věcné, stylistické a terminologické stránce.
  • Vyhledávání a zpracování textových či obrazových souborů pro korektury na serveru a v elektronickém archivu.
  • Zápisy korektur do interních systémů vydavatelů.
  • Zaznamenání technických údajů a výsledků práce.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
44130 - Korektoři, kódovači a příbuzní pracovníci 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání