Přeskočit navigaci

Operátor velkoformátových digitálních tiskových strojů

Charakteristika

Operátor velkoformátových digitálních tiskových strojů zhotovuje, připravuje a kontroluje tiskové podklady podle příslušných normativů v elektronické formě a produkuje tištěné materiály na velkoformátových digitálních tiskových strojích.

Činnosti

 • Barevná kalibrace digitálního tiskového stroje.
 • Čištění, ošetřování a údržba technického vybavení, jednoduché opravy.
 • Kontrola kvality tisku během tiskového procesu.
 • Předání kompletního a kvalitně vytištěného nákladu.
 • Převzetí a aplikace datových souborů pro tisk na digitálních strojích.
 • Příprava potiskovaných materiálů včetně barevných inkoustů.
 • Příprava tisku a seřízení tiskových i netiskových funkčních celků digitálního tiskového stroje k bezchybné produkci.
 • Výroba velkoplošných vícebarevných plakátů formátu A1 a většího.
 • Zhotovení archové elektronické montáže a obsluha řídící jednotky RIP.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
 • Astma bronchiale či jiná prognosticky závažná alergická onemocnění.
 • Chronická, prognosticky závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
 • Osoby s kardiostimulátorem.
 • Prognosticky závažné poruchy vidění.
 • Prokázaná přecitlivělost na chemické látky pracovního prostředí.
 • Záchvatovité a kolapsové stavy.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
7322 - Tiskaři 24 720 22 625
73220 - Tiskaři 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.