Přeskočit navigaci

Cukrář v restauračním provozu

Charakteristika

Cukrář v restauračním provozu samostatně a podle předepsaných technologií plánuje a sestavuje výrobní program a vyrábí všechny druhy cukrářských výrobků v rámci restauračního provozu.

Činnosti

  • Aplikace systému HACCP (Systém analýzy rizika a stanovení kritických kontrolních bodů) a kritických bodů v cukrářském provozu.
  • Expedice hotových výrobků.
  • Předběžná příprava surovin k výrobě.
  • Příjem surovin a jejich uskladnění za předepsaných podmínek.
  • Sestavování výrobního plánu cukrářského sortimentu.
  • Výroba restauračních moučníků.
  • Zpracovávání vlastní receptury složené z následujících částí - surovinová norma, technologický postup, charakteristika výrobku.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
7512 - Pekaři, cukráři (kromě šéfcukrářů) a výrobci cukrovinek 15 484 18 661
75122 - Cukráři (kromě šéfcukrářů) 15 389 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.