Přeskočit navigaci

Operátor digitálních tiskových strojů

Charakteristika

Operátor digitálních tiskových strojů připravuje a kontroluje datové soubory pro proces digitálního tisku podle příslušných normativů, produkuje tištěné materiály na velkoformátových digitálních strojích od formátu A1 nebo větších a jedno a vícebarvových digitálních strojích do formátu B2. Produkuje náhledy a schválené kontrolní nátisky na digitálních nátiskových strojích.

Činnosti

  • Čištění, ošetřování a údržba technického vybavení, jednoduché opravy.
  • Kontrola kvality tisku během tiskového procesu.
  • Mezioperační kontrola a aplikace datových souborů a dokumentů za pomoci příslušných grafických a kontrolních softwarů podle platných předpisů a norem pro výstup na digitální tiskový stroj.
  • Obsluha řídící jednotky RIP včetně periférií velkoformátových a jedno a vícebarvových digitálních strojů.
  • Předání kompletního a kvalitně vytištěného nákladu.
  • Převzetí datových souborů a dokumentů pro výrobu tištěných materiálů, náhledů, nátisků zpracovávaných digitálními tiskovými technologiemi.
  • Příprava tisku a seřízení digitálních tiskových strojů k bezchybné produkci.
  • Příprava základních materiálů, včetně inkoustů a tekutých tonerů pro inkoustový a elektrografický proces digitální tisku.
  • Výroba tištěných materiálů na produkčních a nátiskových digitálních zařízeních.
  • Zhotovení digitální archové montáže v příslušných elektronických programech.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.