Přeskočit navigaci

Právník

Charakteristika

Právník poskytuje právní poradenství, zpracovává právní expertizy a vykonává další odborné právnické činnosti.

Činnosti

  • Právní poradenství.
  • Sepisování listin.
  • Shromažďování a odborné posuzování důkazního materiálu.
  • Správa cizího majetku.
  • Zastupování klientů před soudy a jinými orgány v oblastech práva.
  • Zpracovávání právních rozborů a stanovisek.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
26111 - Advokáti 00 00
2619 - Specialisté v oblasti práva a příbuzných oblastech jinde neuvedení 47 109 33 965

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání