Přeskočit navigaci

Designér koupelen

Charakteristika

Designér koupelen navrhuje interiéry koupelen, wellness, sociálních zařízení a dalších prostor vybavených keramickými, případně skleněnými nebo kamennými obkladovými prvky, poskytuje odborné poradenství při výběru obkladových materiálů a zařizovacích předmětů, včetně výpočtů spotřeby materiálů a sestavení rozpočtu.

Činnosti

  • Poskytování odborného poradenství při výběru obkladových materiálů a zařizovacích předmětů do koupelen, wellness, sociálních zařízení a dalších prostor.
  • Provádění výpočtů spotřeby obkladových materiálů a dalších materiálů souvisejících s projektem.
  • Řízení procesu realizace nebo rekonstrukce dle zpracovaného návrhu.
  • Vypracování návrhu nové realizace nebo rekonstrukce koupelen a dalších prostor řešených keramickými případně skleněnými nebo kamennými obkladovými prvky na stěnách a podlahách, včetně návrhu optimálního dispozičního řešení, se zohledněním estetických a ergonomických zásad, zdravotních, hygienických a bezpečnostních norem a předpisů.
  • Zajištění obchodní činnosti související s realizací nebo rekonstrukcí (prezentace výrobků, objednávky obkladových materiálů, lepících a spárovacích hmot, stavební chemie, sanitární keramiky, van, sprch, armatur a dalších zařizovacích prvků, popř. služeb souvisejících s realizací nebo rekonstrukci).
  • Zpracování grafických podkladů (vizualizace, kladečské plány).
  • Zpracování rozpočtu realizace nebo rekonstrukce.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
21631 - Průmysloví a produktoví designéři 00 00
3432 - Aranžéři a příbuzní pracovníci 16 340 21 065

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání