Přeskočit navigaci

Střelmistr pro zvláštní druhy prací

Charakteristika

Střelmistr pro zvláštní druhy prací s uvedením specializace provádí a řídí trhací práce v horkých provozech, při tvárnění nebo jiné úpravě materiálů výbuchem respektive ostatní trhací práce, pokud hmotnost celkové nálože nepřesáhne 5 kg trhavin.

Činnosti

 • Evidence výbušnin odebraných ke spotřebě.
 • Kontrola bezpečnostních opatření při používání výbušnin v rozsahu své odbornosti a pracovního zařazení.
 • Kontrola pracoviště a zakládání vývrtů dle báňských a souvisejících předpisů a technologického postupu trhacích prací malého rozsahu.
 • Nakládání s výbušninami dle platných báňských a souvisejících předpisů.
 • Případné odstraňování selhávek včetně zpracování příslušné dokumentace.
 • Příprava a provádění trhacích prací malého rozsahu dle technologického postupu.
 • Vedení příslušné dokumentace.
 • Zabezpečení a kontrola výbušnin na pracovišti.
 • Zabezpečení a kontrola výbušnin při nakládání a skládání, dopravě a přenášení výbušnin.
 • Zpracování dokumentace trhacích prací malého rozsahu v rámci báňských předpisů.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
 • Chladová alergie.
 • Chronická, prognosticky závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
 • Prokázaná přecitlivělost na chemické látky pracovního prostředí.
 • Těžká, prognosticky závažná onemocnění oběhové soustavy.
 • Záchvatovité a kolapsové stavy.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Correction warning: Write permissions are required on the defined temp directory for the chart image file to be created. To enable you to view the chart this has defaulted to streaming which has a high performance cost over the file based system. Please resolve your permissions issue for this warning to be removed. For more information, please see this kb: http://dotnetcharting.com/kb/article.aspx?id=10018
Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
7542 - Střelmistři 36 530 00
75420 - Střelmistři 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.