Přeskočit navigaci

Střelmistr pro vrtné a geofyzikální práce

Charakteristika

Střelmistr pro vrtné a geofyzikální práce provádí a řídí trhací práce při vrtných a geofyzikálních pracích a při těžbě ropy a zemního plynu a při rozstřelování základů těžního zařízení.

Činnosti

 • Evidence výbušnin odebraných ke spotřebě.
 • Kontrola bezpečnostních opatření při používání výbušnin v rozsahu své odbornosti a pracovního zařazení.
 • Kontrola pracoviště a zakládání vývrtů dle báňských a souvisejících předpisů a technologického postupu trhacích prací malého rozsahu.
 • Nakládání s výbušninami dle platných báňských a souvisejících předpisů.
 • Případné odstraňování selhávek a zpracování příslušné dokumentace.
 • Příprava a provádění trhacích prací malého rozsahu dle technologického postupu.
 • Vedení příslušné dokumentace.
 • Zabezpečení a kontrola výbušnin na pracovišti.
 • Zabezpečení a kontrola výbušnin při nakládání a skládání, dopravě a přenášení výbušnin.
 • Zpracování dokumentace trhacích prací malého rozsahu v rozsahu báňských předpisů.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
 • Chladová alergie.
 • Chronická, prognosticky závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
 • Prokázaná přecitlivělost na chemické látky pracovního prostředí.
 • Záchvatovité a kolapsové stavy.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
7542 - Střelmistři 36 530 00
75420 - Střelmistři 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.