Přeskočit navigaci

Elektronik

Charakteristika

Elektronik vykonává činnosti spojené vývojem, výpočtem, analýzou, simulací, řešením, výrobou, testováním, kontrolou a údržbou elektronických zařízení, součástí, prvků a programů.

Činnosti

 • Aplikace nových materiálů a součástek elektronických obvodů.
 • Diagnostika a odstraňování závad elektronických systémů.
 • Monitorování funkčnosti a spolehlivosti elektronických výrobních zařízení.
 • Monitorování vlivu environmentálních podmínek na elektronické obvody a zařízení.
 • Navrhování úpravy elektronických schémat.
 • Programování elektronických zařízení a systémů (např. bezpečnostních systémů, řídících kontrolérů mobilních strojů).
 • Programování software pro testování.
 • Provádění preventivní údržby elektronických zařízení a systémů.
 • Samostatné řešení nebo spolupráce na řešení elektronických obvodů pro specifikovanou funkci podle zadání.
 • Sestavení vzorku a prototypového provedení elektronického obvodu podle dokumentace.
 • Simulace činnosti elektronického obvodu s využitím software.
 • Spolupráce na mechanickém designu elektronického zařízení.
 • Spolupráce na oživování a zkouškách elektronického zařízení.
 • Spolupráce na zavádění změn během sériové produkce elektronického zařízení.
 • Spolupráce na zprovozňování, programování a servisu zařízení.
 • Správa, údržba a opravy průmyslového software a elektronických zařízení v procesu přejímky nových zařízení a jejich zavádění do provozu.
 • Testování a optimalizace zapojení elektronických jednotek (např. řídících jednotek).
 • Testování oprav desek plošných spojů.
 • Vedení dokumentace provedených prací na elektronických zařízeních, systémech a programech.
 • Vývoj elektronických obvodů a součástek podle zadané specifikace, podle možnosti s využitím software.
 • Vývoj zkušební techniky elektronických zařízení a systémů.
 • Zpracování podkladů k technické a technologické dokumentaci k zařízení.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání