Přeskočit navigaci

Střelmistr v dole

Charakteristika

Střelmistr v dole řídí a provádí trhací práce v dobývání, ražení, hloubení a při báňské údržbě důlních děl v podzemí.

Činnosti

  • Indikace ovzduší.
  • Řešení technických a organizačních záležitostí s technickým dozorem.
  • Řízení a provádění trhacích prácí při báňské údržbě důlních děl.
  • Řízení a provádění trhacích prácí v dobývání.
  • Řízení a provádění trhacích prácí v ražení a hloubení.
  • Vedení příslušných záznamů.
  • Zajišťování bezpečnosti při přípravě trhací práce, bezpečného stavu pracoviště a dodržování provozní dokumentace.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
  • Chronická, prognosticky závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
  • Prokázaná přecitlivělost na chemické látky pracovního prostředí.
  • Záchvatovité a kolapsové stavy.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
7542 - Střelmistři 36 530 00
75420 - Střelmistři 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání