Přeskočit navigaci

Střelmistr

Charakteristika

Střelmistr řídí a provádí trhací práce při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem na povrchu, v podzemí, při stavebních pracích a destrukcích, při vrtných a geofyzikálních pracích a při zvláštních druzích prací s uvedením specializace.

Činnosti

  • Evidence výbušnin v zápisníku střelmistra a ve skladu výbušnin.
  • Kontrola bezpečnostních opatření při používání výbušnin.
  • Kontrola pracoviště a zakládání vývrtů dle báňských a souvisejících předpisů a technologického postupu trhacích prací malého rozsahu.
  • Nabývaní, předávání, doprava a přenášení výbušnin dle platných předpisů.
  • Případné odstraňování selhávek.
  • Příprava a provádění trhacích prací malého rozsahu dle technologického postupu.
  • Vedení příslušné dokumentace.
  • Zabezpečení a kontrola výbušnin na pracovišti.
  • Zabezpečení a kontrola výbušnin při nakládání a skládání, dopravě a přenášení výbušnin.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání