Přeskočit navigaci

Vodárenský technik vodovodních a kanalizačních sítí

Charakteristika

Vodárenský technik vodovodních a kanalizačních sítí zajišťuje výstavbu, provoz a údržbu vodovodních a kanalizačních sítí.

Činnosti

  • Odstraňování havárií na vodovodech a kanalizacích.
  • Provádění dohledu nad provozuschopností vodovodů nebo kanalizací.
  • Příprava podkladů pro fakturaci vodného a stočného.
  • Řízení prací při budování a likvidaci vodovodních a kanalizačních přípojek.
  • Spolupráce při vyšetřování balastních vod včetně realizace nápravných opatření.
  • Spolupráce při vyznačování vedení vodovodních a kanalizačních sítí do mapové dokumentace a geografického informačního systému.
  • Spolupráce s pracovními skupinami pro vyhledávání a odstraňování havárií a poruch na vodovodních a kanalizačních sítích.
  • Vedení provozní a technické dokumentace.
  • Zajišťování provozu a údržby na vodovodních a kanalizačních sítích a příslušných zařízeních.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.