Přeskočit navigaci

Strojvedoucí elektrických vozů metra

Charakteristika

Strojvedoucí elektrických vozů metra obsluhuje drážní elektrická vozidla různých typů na dráze speciální a provádí činnosti nutné k zajištění bezpečnosti přepravovaných osob.

Činnosti

  • Posun elektrických vozů metra.
  • Provádění školení, přezkušování a výcviku.
  • Provádění technologických postupů za účelem kontroly a údržby souprav.
  • Provádění zkoušek pro ověření dopravní technologie.
  • Provádění zkoušek za účelem testování technologických celků.
  • Řešení poruchových stavů elektrických vlaků metra včetně vedení příslušné dokumentace.
  • Řízení elektrických vlaků metra na speciální dráze.
  • Sebevzdělávání formou povinných pravidelných školení a přezkušování.
  • Vydávání pokynů k zajištění bezpečné dopravy a přepravy cestujících a jejich zavazadel.
  • Zajišťování odbavování a přepravy cestujících.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
8311 - Strojvedoucí a řidiči kolejových motorových vozíků 35 506 00
83113 - Strojvedoucí metra, podzemních drah 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.