Přeskočit navigaci

Vedoucí úseku karotáže a výzkumu sond

Charakteristika

Vedoucí úseku karotáže a výzkumu sond řídí a kontroluje provádění karotážního měření, perforace a výzkumu sond v těžebních, vtlačně-odběrových a pozorovacích vrtech a sondách.

Činnosti

  • Kontrola a sledování nákladů a stavu materiálových zásob.
  • Kontrola dodržování báňské legislativy.
  • Nabízení služeb externím odběratelům.
  • Odpovědnost za bezpečné provádění karotážního měření, používání zdrojů ionizujícího záření a provádění trhacích prací malého rozsahu včetně skladování výbušnin.
  • Řízení a kontrola provádění karotážního měření, perforace a výzkumu sond.
  • Spolupráce na tvorbě návrhu finančního plánu, nutných investic a oprav úseku karotáže.
  • Vedení provozní a technické dokumentace.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
  • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2146 - Důlní a hutní inženýři a specialisté v příbuzných oborech 42 340 00
31211 - Mistři a příbuzní pracovníci v oblasti těžby 41 000 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.