Přeskočit navigaci

Technolog lisovny specialista

Charakteristika

Technolog lisovny specialista stanovuje technologické postupy a zajišťuje technologickou přípravu výroby v lisovně tvarově složitých a technologicky náročných výlisků z plechu.

Činnosti

 • Komplexní tvorba technologických postupů tvarově složitých a technologicky náročných výlisků z plechu.
 • Konstrukce tvaru funkční části lisovacích nástrojů (nářadí).
 • Kontrola dodržování technologických postupů.
 • Poskytování podkladů pro tvorbu norem spotřeby času.
 • Přiřazení výlisku k výrobnímu stroji nebo výrobní lince.
 • Řízení prací při zpracování technické dokumentace.
 • Sledování a vyhodnocování výrobních nákladů.
 • Specifikace rozměrů a vlastností výchozích hutních materiálů.
 • Spolupráce na tvorbě FMEA, procesních plánů a kontrolních plánů.
 • Spolupráce při řešení neshodných výrobků.
 • Spolupráce při řešení reklamace výrobků.
 • Spolupráce při stanovení způsobu kontroly jakosti a kontrolních zkoušek.
 • Spolupráce při zpracování výkresu výlisku.
 • Určení počtu a sledu výrobních operací.
 • Určení strojů, zařízení a nářadí pro jednotlivé typy výlisků.
 • Určení výrobně technických podmínek ve vazbě na požadavky technického rozvoje.
 • Vedení příslušné technické dokumentace.
 • Zajišťování technické přípravy změn sortimentu a zavádění nových produktů.
 • Zpracování technických a ekonomických podkladů pro nabídkové řízení.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2146 - Důlní a hutní inženýři a specialisté v příbuzných oborech 42 340 00
21463 - Důlní a hutní inženýři technologové, normovači a specialisté v příbuzných oborech 44 858 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání