Přeskočit navigaci

Technolog lisovny

Charakteristika

Technolog lisovny vypracovává technologické postupy pro lisování výrobků z plechu včetně konstrukce funkční části výrobních přípravků.

Činnosti

 • Konstrukce nářadí (výrobních přípravků) pro jednotlivé operace.
 • Kontrola dodržování technologických postupů.
 • Poskytování podkladů pro tvorbu norem spotřeby času.
 • Sledování a vyhodnocování výrobních nákladů.
 • Spolupráce při řešení neshodných výrobků.
 • Spolupráce při řešení reklamace výrobků.
 • Spolupráce při stanovení způsobu kontroly jakosti a kontrolních zkoušek.
 • Stanovení rozměrů výchozího materiálu a požadavky na jeho vlastnosti.
 • Stanovení způsobu ohřevu a teploty ohřevu a určení způsobu ochlazování a následného tepelného zpracování při lisování za tepla.
 • Určení druhů a sledu výrobních operací.
 • Určení výrobně technických podmínek ve vazbě na požadavky technického rozvoje.
 • Vedení příslušné technické dokumentace.
 • Výběr strojů nebo linek pro výrobu výlisku.
 • Zajišťování technické přípravy změn sortimentu a zavádění nových produktů.
 • Zpracování technických a ekonomických podkladů pro nabídkové řízení.
 • Zpracování technologických postupů pro lisování výrobků z plechu.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3117 - Důlní a hutní technici a pracovníci v příbuzných oborech 38 462 00
31173 - Důlní a hutní technici technologové, normovači a pracovníci v příbuzných oborech 39 744 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání