Přeskočit navigaci

Mistr lisovny

Charakteristika

Mistr lisovny řídí a organizuje práce na vymezeném technologickém úseku lisovny plechů při zajišťování úkolů stanovených operativním plánem výroby.

Činnosti

  • Kontrola dodržování BOZP a požární ochrany.
  • Kontrola dodržování pracovní a technologické kázně pracovníků úseku.
  • Kontrola dosažených výsledků a jejich porovnávání se stanovenými cíli.
  • Kontrola kvality výrobků.
  • Používání základních měřicích metod.
  • Řízení svěřeného technologického úseku lisovny.
  • Vedení příslušné technické a provozní dokumentace.
  • Zajišťování komunikace mezi zaměstnanci a vedením provozu.
  • Zaškolování nových pracovníků.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3121 - Mistři a příbuzní pracovníci v oblasti těžby, hutní výroby a slévárenství 39 401 00
31212 - Mistři a příbuzní pracovníci v oblasti hutní výroby 42 294 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání