Přeskočit navigaci

Technik lisovny

Charakteristika

Technik lisovny řídí a organizuje práce na vymezeném technologickém úseku, stanovuje technologické postupy a zajišťuje technologickou přípravu výroby výlisků z plechu.

Činnosti

 • Konstrukce nářadí (výrobních přípravků) pro jednotlivé operace.
 • Kontrola dodržování BOZP a požární ochrany.
 • Kontrola dodržování pracovní a technologické kázně.
 • Poskytování podkladů pro tvorbu norem spotřeby času.
 • Používání základních měřících metod.
 • Řízení technologického úseku lisovny.
 • Sledování a vyhodnocování výrobních nákladů.
 • Spolupráce při stanovení způsobu kontroly jakosti a kontrolních zkoušek.
 • Tvorba technologických postupů výroby výlisků jednoduchých a střední složitosti.
 • Vedení příslušné provozní a technické dokumentace.
 • Zpracování technických a ekonomických podkladů pro nabídkové řízení.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání