Přeskočit navigaci

Zpracovatel papíru

Charakteristika

Zpracovatel papíru obsluhuje a vykonává pomocné práce na zařízeních pro převíjení vyrobeného papíru na kotouče a na zařízeních pro balení kotoučů pro jejich následnou přepravu.

Činnosti

  • Čištění obsluhovaného zařízení a úklid provozních prostor.
  • Kontrola provozu a stavu obsluhovaného zařízení.
  • Příprava materiálu pro řezání, balení, úpravu a označení kotoučů papíru.
  • Řízení a obsluha zařízení pro balení nebo jinou úpravu kotoučů papíru a jejich označení.
  • Řízení a obsluha zařízení pro převíjení a řezání papíru.
  • Řízení činností při najíždění, odstavování nebo poruše obsluhovaného zařízení
  • Vedení předepsané výrobní a provozní dokumentace.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání