Přeskočit navigaci

Dokumentátor

Charakteristika

Dokumentátor provádí a zajišťuje dokumentaci a uchovávání výsledků dokumentace historie, vývoje jevů a proměn ve společnosti a přírodě.

Činnosti

  • Digitalizace předmětů kulturní povahy, objektů a lokalit.
  • Dokumentační činnost v oblasti památkové péče či muzejnictví v celostátním rozsahu, včetně koordinace vývozu předmětů kulturní povahy do zahraničí.
  • Pořizování dokumentace památek, sbírkových předmětů a knižních fondů, zejména pro publikační a prezentační účely.
  • Sledování interních kritérií a legislativních pravidel pro vývoz předmětů kulturní povahy do zahraničí i v ČR.
  • Sledování, vyhodnocení a dokumentování fyzického stavu sbírek, mobiliárních a knižních fondů.
  • Správa a prezentace výsledků odborné činnosti zajišťující dokumentaci zkoumaných jevů a proměn.
  • Zpracování dokumentačních činností v oborech památkové péče a muzejnictví.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
4415 - Pracovníci evidence dat a archivů 22 191 22 347
44150 - Pracovníci evidence dat a archivů 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání