Přeskočit navigaci

Zřízenec v kulturních zařízeních

Charakteristika

Zřízenec v kulturních zařízeních zajišťuje základní služby pro veřejnost při provozu kulturních zařízení.

Činnosti

  • Dohled na dodržování provozního řádu kulturního zařízení.
  • Dozor ve zpřístupněných prostorách kulturního zařízení.
  • Kontrola vstupenek.
  • Obsluha jednoduchých technických zařízení.
  • Podávání informací, a to včetně odborných.
  • Provádění úklidových prací v prostorách šaten a umýváren.
  • Zajištění provozu šatny v kulturním zařízení.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
96292 - Uvaděči 00 13 422
96293 - Šatnáři 00 14 524

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.