Přeskočit navigaci

Kaskadér

Charakteristika

Kaskadér plánuje akční scény audiovizuálního díla, včetně stanovení rozpočtu a materiálních a personálních potřeb k výkonu scén. Připravuje, koordinuje a realizuje jejich provedení.

Činnosti

  • Nahrazování herců při nebezpečných scénách, tzv. kaskadérský double.
  • Plánování, příprava a koordinace akčních a bojových scén na základě scénáře audiovizuálního díla a v úzké spolupráci s režisérem, 1. asistentem režie, kameramanem a producentem.
  • Práce se zvířaty, zejména s koňmi, při přípravě a realizaci kaskadérských scén.
  • Provedení specifických kaskadérských výkonů dle typu scény.
  • Příprava a zajištění kaskadérských scén po technické stránce (tzv. nastavení riggingu).
  • Realizace kaskadérských scén.
  • Spolupráce při řešení technických efektů a jiných technických aspektů filmu vč. zpracování technického scénáře.
  • Zajištění bezpečného provedení kaskadérských výkonů.
  • Zajištění požární ochrany a lékařského dohledu.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3435 - Ostatní odborní pracovníci v oblasti umění a kultury 00 20 538
34355 - Kaskadéři 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání