Přeskočit navigaci

Expedient metalurgických výrobků

Charakteristika

Expedient metalurgických výrobků provádí odborné činnosti při expedici hutního a slévárenského materiálu a výrobků.

Činnosti

  • Kontrola naloženého materiálu a výrobků na vozové jednotce.
  • Ložení metalurgického materiálu a výrobků na železniční vozy a kamiony.
  • Naskladňování a třídění hutních a slévárenských výrobků a materiálu.
  • Obsluha manipulační techniky.
  • Ošetřování a údržba strojního vybavení expedice.
  • Vedení příslušné provozní dokumentace.
  • Vyhotovení ložních listů a vozových nálepek.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
4321 - Úředníci ve skladech 22 046 20 252
43210 - Úředníci ve skladech 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.