Přeskočit navigaci

Kontrolor kvality dopravy

Charakteristika

Kontrolor kvality dopravy samostatně dohlíží a kontroluje činnost zaměstnanců v dopravním a přepravním provozu. Vyhodnocuje informace ovlivňující kvalitu dopravy a navrhuje preventivní opatření ke zvýšení kvality dopravního provozu.

Činnosti

  • Kontrola dodržování stanovených pracovních postupů.
  • Kontrola dopravního provozu.
  • Kontrola plnění standardů kvality a bezpečnosti dopravy.
  • Kontrola provádění činností zaměstnanců zúčastněných v dopravním provozu.
  • Kontrola přepravní činnosti ve vztahu k dodržování jízdních řádů a vystupování zaměstnanců při kontaktu s cestující veřejností.
  • Navrhování preventivních opatření k zamezení narušení dopravního provozu.
  • Sledování úrovně kázně, bezpečnosti dopravy, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
  • Vyhodnocování závad v dopravním provozu s dopadem na pravidelnost dopravy.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3343 - Odborní pracovníci v administrativě a správě organizace 26 568 26 432
33435 - Odborní pracovníci v oblasti kvality a certifikace systému řízení (ISO) 31 573 31 047

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání