Přeskočit navigaci

Montér prací pod napětím NN do 1000 V

Charakteristika

Montér prací pod napětím nízkého napětí provádí veškeré montážní a údržbové práce na sítích nízkého napětí, včetně všech potřebných měření a oprav.

Činnosti

 • Informování osoby odpovědné za elektrické zařízení o provedení práce.
 • Kontrola stavu použitých pracovních a ochranných pomůcek.
 • Provedení samotných prací pod napětím nízkého napětí, montáž, údržba.
 • Příprava a kontrola vhodných pracovních a ochranných pomůcek.
 • Příprava pracoviště a jeho zajištění.
 • Výběr vhodného pracovního postupu dle listů pracovních postupů prací pod napětím nízkého napětí.
 • Zrušení pracoviště.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
 • Chladová alergie.
 • Osoby s kardiostimulátorem.
 • Záchvatovité a kolapsové stavy.
 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
7413 - Montéři a opraváři elektrických vedení 28 526 23 389
74131 - Montéři a opraváři silnoproudých elektrických vedení 29 222 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.