Přeskočit navigaci

Montér prací pod napětím NN

Charakteristika

Montér prací pod napětím nízkého napětí provádí veškeré montážní a údržbové práce na sítích nízkého napětí, včetně všech potřebných měření a oprav.

Činnosti

 • Informování osoby odpovědné za elektrické zařízení o provedení práce.
 • Kontrola stavu použitých pracovních a ochranných pomůcek.
 • Provedení samotných prací pod napětím nízkého napětí, montáž, údržba.
 • Příprava a kontrola vhodných pracovních a ochranných pomůcek.
 • Příprava pracoviště a jeho zajištění.
 • Ukončení zajištění pracoviště.
 • Výběr vhodného pracovního postupu dle listů pracovních postupů prací pod napětím nízkého napětí.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
 • Chladová alergie.
 • Osoby s kardiostimulátorem.
 • Prognosticky závažná onemocnění pohybového systému, znemožňující zátěž páteře a trupu.
 • Těžká, prognosticky závažná onemocnění oběhové soustavy.
 • Záchvatovité a kolapsové stavy.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
7413 - Montéři a opraváři elektrických vedení 27 372 22 407
74131 - Montéři a opraváři silnoproudých elektrických vedení 27 765 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání