Přeskočit navigaci

Montér inteligentních elektroinstalací

Charakteristika

Montér inteligentních elektroinstalací provádí v interiéru veškeré montážní, instalační a údržbářské práce spojení se systémovými inteligentními instalacemi včetně potřebných základních měření a nastavení.

Činnosti

  • Kontrola kompletnosti dodávky jednotlivých přístrojů pro instalace.
  • Odzkoušení funkce jednotlivých prvků, případně spotřebičů.
  • Rozdělení materiálů a přístrojů instalací podle druhu instalace – sběrnicová, radiofrekvenční.
  • Stanovení pracovních prostředků, postupů a metod.
  • Údržba inteligentní elektroinstalace, provedení servisních činností a kontrol.
  • Vedení a evidence dokumentace o výsledcích práce, případně i jejím průběhu.
  • Základní měření elektrických veličin, zaznamenání, interpretace a vyhodnocení naměřených hodnot.
  • Zapojení instalací včetně připojení na rozvodnou síť.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
  • Záchvatovité a kolapsové stavy.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
7411 - Stavební a provozní elektrikáři 24 413 22 491
74110 - Stavební a provozní elektrikáři 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.