Přeskočit navigaci

Technik inteligentních elektroinstalací

Charakteristika

Technik inteligentních elektroinstalací provádí veškeré práce související s oživením inteligentních elektroinstalací a uvedením do provozu včetně případné obsluhy a měření. Zaškoluje koncové uživatele systému.

Činnosti

  • Evidování technických dat o průběhu a výsledcích práce.
  • Kontrola správnosti zapojení a kompletnosti celé instalace
  • Měření elektrických veličin a parametrů, vyhodnocení naměřených hodnot.
  • Odzkoušení a nastavení uživatelských funkcí systémové inteligentní elektroinstalace v interiéru.
  • Oživení, nastavení a případné seřízení celé instalace podle dokumentace, včetně doplnění funkcí na základě upřesňujících požadavků uživatele.
  • Stanovení pracovních prostředků, postupů a metod.
  • Údržba, provedení kompletního servisu a kontrola instalace.
  • Vytvoření uživatelského manuálu a zaškolení uživatele.
  • Zapojování přístrojů, přidání přístrojů do instalace a následné nastavení požadovaných funkcí.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3113 - Elektrotechnici a technici energetici 33 198 26 919
31136 - Elektrotechnici a technici energetici přístrojů, strojů a zařízení 33 219 00
74110 - Stavební a provozní elektrikáři 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.