Přeskočit navigaci

Specialista úvěrových rizik

Charakteristika

Specialista úvěrových rizik vyhodnocuje úvěrové riziko jednotlivých obchodních případů, sleduje ukazatele úvěrové likvidity a zajišťuje prosazování metodiky řízení úvěrové angažovanosti. V rámci svěřené oblasti řídí úvěrové riziko a navrhuje opatření k odstranění nežádoucího stavu a dosažení optimálních výsledků v rámci banky a/či ve vztahu ke konkrétnímu obchodnímu případu.

Činnosti

 • Podíl na tvorbě a vyhodnocování postupů řízení úvěrového rizika a prosazování schválených postupů.
 • Posuzování a vyhodnocování úvěrového rizika vyplývajícího z úvěrových návrhů.
 • Posuzování a vyhodnocování vhodnosti struktury financování klientů z hlediska potřeb klienta a výhodnosti pro banku, navrhování případných změn.
 • Provádění konzultační, poradenské a lektorské činnosti v oblasti řízení úvěrového rizika.
 • Provádění pravidelného monitoringu úvěrové angažovanosti.
 • Řízení restrukturalizace nebo likvidace korporátních dlužníků a dlužníků typu malého a středního podniku (SMEs).
 • Řízení úvěrového rizika ve svěřené oblasti.
 • Tvorba návrhů preventivních opatření k odstranění nežádoucího stavu.
 • Tvorba podkladů pro sledování a analýzy úvěrového portfolia.
 • Zajišťování databází, výstupů a dokumentace k problematice řízení úvěrů.
 • Zpracování finančních a nefinančních analýz k úvěrovým návrhům.
 • Zpracování návrhů na řešení ohrožených úvěrů a zajišťování jejich realizace s cílem minimalizace právních rizik.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
24135 - Specialisté řízení úvěrů 45 218 00
2422 - Specialisté v oblasti strategie a politiky organizací 40 948 35 475
24221 - Specialisté v oblasti řízení rizik 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání