Přeskočit navigaci

Archeolog

Charakteristika

Archeolog provádí archeologický výzkum, průzkum a dohled včetně přípravných heuristických prací. Vědecky zpracovává, analyzuje a interpretuje zachované archeologické prameny.

Činnosti

  • Provádění přípravných heuristických prací.
  • Rešerše a vyhodnocení archeologických dat z literatury i z terénní dokumentace.
  • Samostatné provádění archeologických výzkumů a průzkumů.
  • Samostatné provádění expertiz archeologického zájmu pro rozhodování státní správy a samosprávy.
  • Utváření, odborné vedení, vědecké zpracovávání a zprostředkovávání archeologických sbírek.
  • Zajišťování ochrany, záchrany a prezentace archeologických nalezišť a výsledků archeologických výzkumů při stavebním a územním řízení.
  • Zpracování komplexních dokumentací a vyhodnocování výsledků výzkumů.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání