Přeskočit navigaci

Bankovní ekonom

Charakteristika

Bankovní ekonom zajišťuje tvorbou ekonomických analýz a prognóz, strategických analýz a doporučení týkající se instrumentů obchodovaných na devizovém, peněžním a dluhopisovém trhu s cílem poskytovat interním a externím klientům data a informace nezbytné pro kvalitní řízení a rozhodování.

Činnosti

 • Komunikace s interními i externími klienty a médii v rámci specifické gesce.
 • Plánování finančních toků.
 • Podílení se na konzultacích a ekonomickém a strategickém výzkumu.
 • Podílení se na publikační činnosti.
 • Predikce vývoje na jednotlivých trzích.
 • Provádění analýz bilancí a sestavování rozpočtů.
 • Sledování vývoje makroekonomických ukazatelů a finančních trhů.
 • Sledování vývoje relevantních ekonomik se zaměřením na měnovou problematiku.
 • Zpracování ekonomických a finančních analýz, reportů, odhadů, rozpočtů nebo jejich částí.
 • Zpracovávání investičních doporučení z hlediska alokace aktiv.
 • Zpracovávání pravidelných i nepravidelných písemných reportů v souladu se strategií odboru.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2413 - Finanční analytici a specialisté v peněžnictví a pojišťovnictví 44 491 35 788
24131 - Metodici a analytici finančního trhu 61 024 00
2631 - Specialisté v oblasti ekonomie 40 868 33 089
26312 - Specialisté v oblasti podnikové ekonomie 40 372 36 377

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání