Přeskočit navigaci

Specialista rozvoje bankovních obchodů

Charakteristika

Specialista rozvoje bankovních obchodů zajišťuje tvorbu koncepce produktů v rámci daného portfolia s cílem zlepšit jejich konkurenceschopnost na trhu v souladu s marketingovou strategií a cíli banky.

Činnosti

  • Analýza prodeje bankovních produktů a monitoring finančního trhu.
  • Implementace produktů.
  • Nastavení prodejních procesů (metodické, technické) pro bankovní produkty.
  • Navrhování cenové a obchodní politiky ve vztahu k produktům.
  • Posilování konkurenceschopnosti produktů na finančním trhu.
  • Příprava marketingové strategie prodeje nových bankovních produktů.
  • Sledování a hodnocení efektivity produktů.
  • Vyhodnocování efektivity marketingových činností.
  • Vytváření distribučních kanálů.
  • Vývoj produktů a správa produktového portfolia banky.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2413 - Finanční analytici a specialisté v peněžnictví a pojišťovnictví 45 614 31 192
24134 - Specialisté tvorby bankovních produktů 53 118 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.