Přeskočit navigaci

Pracovník správy úvěrového portfolia

Charakteristika

Pracovník správy úvěrového portfolia zajišťuje tvorbu a správu smluvní úvěrové dokumentace, kontrolu plnění smluvních podmínek čerpání a splácení úvěrů, vymáhání jednoduchých případů ohrožené úvěrové angažovanosti a podílí se na vyhodnocení úvěrového rizika.

Činnosti

  • Provádění analýz úvěrového portfolia.
  • Provádění kontrol smluv a plnění smluvních podmínek úvěrových případů.
  • Příprava dokumentace problémových úvěrů.
  • Příprava podkladů pro vyřizování dotazů soudů a orgánů činných v trestním a správním řízení a zajišťování realizace soudních rozhodnutí.
  • Tvorba návrhů a realizace řešení standardních případů vymáhání dlužných splátek úvěrových obchodů.
  • Vedení evidence spravované úvěrové dokumentace.
  • Vedení přehledů o úvěrové angažovanosti klientů.
  • Zajištění agend souvisejících s realizací čerpání a splácení úvěrů a dalších forem financování klienta.
  • Zajištění tvorby a správy úvěrové smluvní dokumentace, jejich změn a dodatků.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
4312 - Úředníci v oblasti statistiky, finančnictví a pojišťovnictví 28 433 21 959
43124 - Úředníci v oblasti peněžnictví 25 187 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.