Přeskočit navigaci

Pracovník klientského centra banky

Charakteristika

Pracovník klientského centra banky poskytuje po telefonu komplexní podporu stávajícím i potenciálním klientům banky.

Činnosti

  • Nabídka služeb banky.
  • Poskytování informací a služeb klientům, poradenství v aktivních a pasivních transakcích na účtu klienta.
  • Poskytování telefonické podpory (Help Desku) pro pobočky banky.
  • Provádění obchodních činností v rozsahu nabídky banky.
  • Řešení reklamací, stížností.
  • Upomínání a vymáhání dlužných pohledávek.
  • Zabezpečování administrativně-evidenčních, statistických a reportingových služeb.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
4222 - Pracovníci v zákaznických kontaktních centrech 23 714 20 465
42220 - Pracovníci v zákaznických kontaktních centrech 00 00
4312 - Úředníci v oblasti statistiky, finančnictví a pojišťovnictví 28 433 21 959
43124 - Úředníci v oblasti peněžnictví 25 187 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.