Přeskočit navigaci

Bankovní pokladník

Charakteristika

Bankovní pokladník zajišťuje pokladní a finančně-obslužné operace spojené s hotovostí v tuzemské i zahraniční měně, včetně související administrativní činnosti.

Činnosti

  • Archivace, dohledávání dokumentů, spolupráce při řešení servisních činností na pracovišti.
  • Manipulace hotovostních transakcí v diskrétním boxu.
  • Podávání informací a nabízení dalších služeb a produktů klientům banky.
  • Zajištění bezpečné manipulace a optimálního množství hotovosti na přepážce.
  • Zajištění bezpečné úschovy hotovostí a jiných cenností.
  • Zajištění komplexních pokladních transakcí na přepážce – hotovostní transakce v tuzemské i cizí měně, šekové transakce, směnárenská činnost.
  • Zpracovávání pokladní uzávěrky a požadovaných výstupů pro back-office oddělení.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
4211 - Pokladníci ve finančních institucích, na poštách a pracovníci v příbuzných oborech 22 394 22 858
42111 - Pokladníci ve finančních institucích 24 554 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání