Přeskočit navigaci

Upisovatel rizik pro neživotní pojištění

Charakteristika

Upisovatel rizik pro neživotní pojištění provádí specializované činnosti související se zpracováním nestandardních obchodních případů v oblasti neživotního pojištění.

Činnosti

  • Analýza skutečností rozhodných pro zajištění rizik.
  • Analýza trhu pojistných produktů.
  • Metodická a poradenská činnost.
  • Posuzování pojistných rizik a stanovování výše pojistného v oblasti neživotního pojištění.
  • Sjednávání podmínek zajištění.
  • Spolupráce při zajištění s ostatními soupojistiteli.
  • Spolupráce se specialisty, např. riskmanagery.
  • Vedení příslušné dokumentace.
  • Zpracování nestandardních obchodních případů v oblasti neživotního pojištění, včetně cenové nabídky.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Correction warning: Write permissions are required on the defined temp directory for the chart image file to be created. To enable you to view the chart this has defaulted to streaming which has a high performance cost over the file based system. Please resolve your permissions issue for this warning to be removed. For more information, please see this kb: http://dotnetcharting.com/kb/article.aspx?id=10018
Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2413 - Finanční analytici a specialisté v peněžnictví a pojišťovnictví 44 491 35 788
24132 - Specialisté vzniku pojištění a zajištění 42 991 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.