Přeskočit navigaci

Upisovatel rizik pro pojištění osob

Charakteristika

Upisovatel rizik pro pojištění osob provádí specializované činnosti související se zpracováním nestandardních obchodních případů v oblasti pojištění osob.

Činnosti

  • Analýza skutečností rozhodných pro zajištění rizik.
  • Analýza trhu pojistných produktů.
  • Metodická a poradenská činnost.
  • Posuzování pojistných rizik a stanovování výše pojistného v oblasti pojištění osob.
  • Sjednávání podmínek zajištění.
  • Spolupráce při zajištění s ostatními soupojistiteli.
  • Spolupráce se specialisty, např. lékaři.
  • Vedení příslušné dokumentace.
  • Zpracování nestandardních obchodních případů v oblasti pojištění osob, včetně cenové nabídky.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2413 - Finanční analytici a specialisté v peněžnictví a pojišťovnictví 44 491 35 788
24132 - Specialisté vzniku pojištění a zajištění 42 991 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.