Přeskočit navigaci

Smuteční řečník a obřadník

Charakteristika

Smuteční řečník a obřadník podle dispozic vypravitele pohřbu provádí smuteční hosty obřadem, podporuje jeho pietní průběh, pronáší smuteční řeč, projevuje úctu zemřelé osobě, vytváří důstojnou atmosféru, vyjadřuje soustrast a napomáhá se zvládáním mimořádných situací.

Činnosti

 • Komunikace s pozůstalými na počátku, po dobu trvání a po skončení smutečního obřadu.
 • Management smutečního obřadu, podávání organizačních pokynů zaměstnancům pohřební služby, hudebníkům a dalším najatým pracovníkům.
 • Obstarání úkonů při smutečních obřadech, řešení mimořádných situací souvisejících s důstojným průběhem smutečního obřadu.
 • Organizace smutečního průvodu.
 • Projednání obecných náležitostí, místních zvyků a celkového průběhu smutečního obřadu s objednavatelem pohřbení.
 • Provázení pozůstalých smutečním obřadem.
 • Přednes smuteční řeči.
 • Příprava a realizace organizačních plánů pohřbu významné osobnosti s větším počtem zúčastněných.
 • Seznámení se s životem zemřelého a jeho odkazem, s okolnostmi jeho úmrtí.
 • Tvorba scénáře a režie smutečního obřadu a organizace příprav, včetně tištěného minutovníku a zpěvníku.
 • Tvorba smutečního proslovu při pohřebních obřadech.
 • Zajištění pokládky věnců, výzdoby obřadní síně a hrobového místa.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
5163 - Pracovníci v pohřebnictví 00 19 811
51630 - Pracovníci v pohřebnictví 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.